Kinh Lọc chuẩn

Hãng sản xuất: HELLMA

Popular glass filter sets for checking the spectrophotometer

Gọi ngay để được giá tốt nhất:
HCM
+84 (28) 6281 4410
HN
+84 (28) 6281 4410

Liên hệ

Nhận báo giá
Danh mục:

 

ARTICLE-NO. APPLICATION CONTENT CERTIFIED WAVELENGTHS IN NM
666S000 Checking the photometric and wavelength accuracy F1, Holmium glass filter
Neutral density glass filters:
F2 (0.25 Abs)
F3 (0.5 Abs)
F4 (1.0 Abs)
F0, empty frame
W: 279, 361, 453, 536, 638
A: 440, 465, 546.1, 590, 635
666S001 Checking the photometric and wavelength accuracy F7, Didymium glass filter
(ca. 0.5 – 1.0 Abs)
Neutral density glass filters:
F3 (0.5 Abs)
F4 (1.0 Abs)
W (F7): 329, 472, 512, 581, 875
A (F7): 270, 280, 297, 321, 342
A (F3/F4): 440, 465, 546.1, 590, 635
666S002 Checking the photometric accuracy Neutral density glass filters:
F2 (0.25 Abs)
F3 (0.5 Abs)
F4 (1.0 Abs)
A: 440, 465, 546.1, 590, 635
666S003 Checking the photometric and wavelength accuracy F1, Holmium glass filter
F7, Didymium glass filter
(ca. 0.5 – 1.0 Abs)
Neutral density glass filters:
F2 (0.25 Abs)
F3 (0.5 Abs)
F4 (1.0 Abs)
W (F1): 279, 361, 453, 536, 638
W (F7): 329, 472, 512, 581, 875
A (F7): 270, 280, 297, 321, 342
A (F2/F3/F4): 440, 465, 546.1, 590, 635
666S004 Checking the photometric accuracy Neutral density glass filters:
F201 (0.3 Abs)
F202 (1.5 Abs)
F203 (2.0 Abs)
[corresponds to NIST SRM 1930]
A: 440, 465, 546.1, 590, 635
666S005 Checking the photometric and wavelength accuracy F1, Holmium glass filter
Neutral density glass filters:
F3 (0.5 Abs)
F4 (1.0 Abs)
F0, empty frame
W: 279, 361, 453, 536, 638
A: 440, 465, 546.1, 590, 635
666S006 Checking the photometric accuracy Neutral density glass filters:
F2 (0.25 Abs)
F3 (0.5 Abs)
F4 (1.0 Abs)
F0, empty frame
A: 440, 465, 546.1, 590, 635
666S300 Checking the photometric accuracy Neutral density glass filters:
F390 (0.04 Abs)
F301 (2.5 Abs)
F303 (3.0 Abs)
[corresponds to NIST SRM 2930]
A: 440, 465, 546.1, 590, 635
Đã xem gần đây